Elke eerste zaterdag van de maand wordt ‘s morgens van 08.00 uur tot 09.00 uur een interkerkelijke bidstond gehouden.

Tijdens deze “samenkomst” wordt er samen met gelovigen uit verschillende kerken gebeden voor Leerdam. We bidden voor de kerken en hun voorgangers, voor evangelisatieacties, scholen, gezinnen en de gemeenteraad. Daarnaast is het ook een mooie gelegeheid om elkaar te ontmoeten.
Kortom we dragen onze woonplaats op aan de Heere God en bidden om de komst en de werking van de Heilige Geest. En weet je wat zo bijzonder is? Terwijl we bidden, worden we ook zelf opgebouwd. Bid je mee?

Zaterdag 6 maart om 08:00 uur zullen we nog niet fysiek bij elkaar kunnen komen, maar komen we bij elkaar via het programma Teams.

Door de volgende link te gebruiken kunt u meedoen:

Zaterdagochtendgebed Teams link  

 

Van harte welkom om mee te doen! Voor meer informatie kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: cel.secretariaat@gmail.com