Op zondagmorgen ging Maria Magdaléna al heel vroeg naar het graf. Toen zij daar aankwam, zag zij dat de steen voor de ingang was weggerold (Johannes 20:1).

Soms wordt ons gevraagd wat ons ‘malle christenen’ bezielt, om zo vroeg in de ochtend van eerste Paasdag op het koude plein voor de Grote Kerk in het centrum van Leerdam te gaan staan zingen. Het antwoord op deze vraag vinden we in de Bijbel: het geopende graf werd ontdekt bij het ochtendgloren. Juist op dit moment (tussen 7:00 en 8:00) willen we de Heere Jezus danken en Hem prijzen voor wat Hij voor ons heeft gedaan!

Dit jaar wordt de muzikale begeleiding verzorgd door de Leerdamse Praise-band ‘Connect’. Spreker is Ferry Harmusal. Iedereen die dit feestelijke moment met ons wil delen, is hierbij van harte uitgenodigd.

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS GAAT DE PAASPRAISE NIET DOOR!

JEZUS IS ECHT OPGESTAAN, HIJ HEEFT DE DOOD OVERWONNEN!

ZIE OP HEM EN VERTROUW OP HEM!

HIJ HEEFT ALLE MACHT, IN DE HEMEL EN OP DE AARDE!